1122
Welkom bij 
Angeloslight

Aartsengelen 

Aartsengelen zijn boodschappers van het goddelijke aan de mensheid. Zij bieden spirituele steun en inspiratie. Zij voorzien ons van openbaringen en geven ons alle werktuigen die wij nodig hebben voor onze spirituele ontwikkeling. 

 

 


afb. 1 Aartsengel Gabriël: Gabriël wordt afgebeeld met een lelie in zijn hand, wat een symbool is voor zuiverheid en waarheid. Soms heeft hij een inktpot en ganzenveer bij zich, wat zijn functie als de hemelse overbrenger van het Woord Gods symboliseert. Ook wordt hij wel afgebeeld met een gouden kelk die sterk lijkt op de Graal.

Aartsengel Gabriël, engel

 afb. 2 Aartsengel Rafaël: Rafaël houdt een staf met een slang eromheen in de hand, het symbool voor genezing. Hij draagt een waterkalebas en voor hem springt de genezende vis in het water. Hij wordt vaak afgebeeld met zijn rechterwijsvinger omhoog naar de hemel, een gebaar van geruststelling en hoop, dat ons eraan doet herinneren waar de ware genezing vandaan komt.

Aartsengel Rafaël, engel

afb. 3 Aartsengels Uriël: Uriël is de Heerser van de Zon en de meest stralende van de Aartsengelen. Hij wordt afgebeeld met een vlam in zijn geopende hand. Hij heerst ook over donder en vrees. Soms zien wij Uriël met een boek aan zijn voeten, een beeltenis van het boek dat hij aan Adam gaf met alle medicinale kruiden erin.

Aartsengels Uriël, engel

 afb. 4 Aartsengel METATRON: Aartsengel METATRON is de meest aardse van de Aartsengelen, aangezien hij ooit wijs en deugdzaam man was die door God in de Hemel werd opgenomen. Hij is rijk gekleed en heeft in zijn ene hand een pen waarmee hij onze daden optekent in het Levensboek. Hij is in staat ons te helpen om de ware maat der dingen te kennen

Aartsengel Metatron, engel

 afb. 5 Aartsengel Michaël: Michaël is een strijder wiens licht de duisternis van negativiteit overwint. Hij staat afgebeeld met een weegschaal om de zielen bij het Laatste Oordeel te wegen, en met een zwaard om Satan en de machten der duisternis te onderwerpen. Hij is degene die de draak doodt, de legende van Sint-Joris gaat direct op hem terug

Aartsengel Michaël, engel