1122

 

Angelos Light

Water , Aarde , Lucht en Vuur

De theorie dat alle materie is opgebouwd uit vier elementen is waarschijnlijk ontstaan in de Griekse Oudheid. In de regel wordt die toegeschreven aan de natuurfilosoof Empedocles, die leefde in de vijfde eeuw voor Christus. Een tijdgenoot, Democritus, ontwikkelde toen al het idee dat de wereld is opgebouwd uit deeltjes, die hij atomen noemde. Maar die theorie bleek niet bestand tegen de voorgaande , van de vier elementen.

In ( sommige )kaartleggingen bijvoorbeeld , worden er onderverdelingen gemaakt tussen deze vier elementen. De Griekse oudheid vertelt ons dat er spraken was/is van vijf elementen , namelijk , ether. En de Chinese astrologie heeft er ook vijf, namelijk hout en metaal.

Het vijfde element wordt gezien als het element dat om alles heen en door alles heen aanwezig is. Het is een soort brug tussen de elementen onderling, maar ook tussen het aardbewustzijn en het hogere bewustzijn. 
 

 

 

 

 
 De aarde was vrouwelijk  en het water bevruchtte haar,  het vuur bracht de rijping tot stand  en uit de ether  ontving de natuur de levensadem,  en zij bracht de lichamen voort  overeenkomstig de gestalte  van de mens. De mens nu werd van leven en licht  tot ziel en geest,  van leven werd hij ziel  en van licht werd hij geest. (Corpus Hermeticum; Grieks geschrift uit ongeveer 300 v. Chr.)