1122
Welkom bij 
Angeloslight

Er bestaat uiteindelijk maar een serie getallen waarvan allerlei combinaties worden gemaakt: die van 0 tot en met 9( bijvoorbeeld ). En deze kunnen we weer onder verdelen in categorieën:

Even - Oneven

De ' even ' getallen zijn negatief en magnetisch. Zij komen overeen met het vrouwelijk principe en vertegenwoordigen ook globaal het gevoel. De ' oneven ' getallen zijn positief en elektrisch. Zij vertegenwoordigen het mannelijk principe en staan voor ratio.


Positief - Negatief

Elk getal heeft een corresponderend getal, die de negatieve eigenschappen weergeeft. Het onderstaande lijstje laat dit zien:

Positief                           Negatief

1, 2, 3, 5, 8                      4, 7, 6, 9, 1

Getal 1.

Het getal 1 staat in relatie met onze persoonlijkheid. Het geeft initiatieven weer, pioniersgeest en de mogelijkheid om iets nieuws te beginnen. Ook stelt het voortvarendheid voor, strijdlust en creativiteit. Het stelt ook de vader voor en tevens de verstandelijke vermogens. Het hart, de hartvaten, de rug en het ruggenmerg vallen onder de 1.

Getal 2.

De 2 staat voor gevoel en sensitiviteit. Een frictie tussen 1 en 2 geen een wanorde tussen gevoel en verstand. Ook onrust, onstabiliteit, grilligheid en wispelturigheid vallen onder het cijfer 2. Waar 1 de vader betekent, staat 2 voor de moeder. Ook vruchtbaarheid en de vrouwelijke geslachtsorganen vallen onder het getal 2.

Getal 3.

De 3 zorgt voor uitbreiding en groei. In materiële zin, maar ook letterlijk, lichamelijk. Overgewicht valt onder 3. In de negatieve zin heeft het getal 3 opschepperigheid en dikdoenerij. In het gezin geeft de 3 de oudste van de broers of zussen weer. Armen, schouders en longen vallen onder dit getal. Ook het slagaderstelsel en de lever.

Getal 4.

Negatieve uitingen van 1 komen voor de rekening van het cijfer 4. Bij 4 is sprake van een harde opstelling, maatschappelijke moeilijkheden, strijdlust, aanmatigend. Het stelt ook de negatieve ervaren moeder voor, soms de dictator. Lichamelijk beheerst 4 ook het hart, de kransslagader, de rug en het ruggenmerg.

Getal 5.

De voornaamste kwaliteit die het getal 5 vertegenwoordigt, is beweging en levendigheid. Het beheerst communicatie, handel ,geschriften, vervoer, het concrete denken. In negatieve zin: de roddels en sensaties. Ook valt liefde, in de vorm van minnaars en minnaressen onder de 5. Waar sprake is van erotiek, wordt die door de 5 beheerst. Daardoor vallen ook vaak de geslachtsorganen onder dit cijfer.

Getal 6.

Liefde, genegenheid ,kunst en artistieke vermogens zijn de voornaamste eigenschappen die onder het cijfer 6 vallen. Maar ook de twijfels en de onzekerheid. Als negatieve uiting van 3 krijgt men een soort egoïsme en hebzucht in liefdeszaken. Men eist de ander volledig op. Financieel is men roekeloos. Lichamelijk vallen keel, nieren en blaas onder het getal 6.

Getal 7

Onder dit getal valt eenzaamheid en teruggetrokkenheid. Dit kan tot afzondering leiden. Uitingen van 7 zijn: eerzucht, uit zijn op financieel gewin, egocentrisch. Het is de opponent van getal 2 en stelt de vader voor, die feitelijk de moederrol moet vervullen. Lichamelijk is 7 eigenlijk een uiting van psychische aandoeningen, voornamelijk veroorzaakt door eenzaamheid. Doordat men eenzaam is, houdt men ook vaak meer van dieren.

Getal 8.

8 betekent soberheid, teruggetrokkenheid, matigheid en verlies. In het geheel zorgt het cijfer 8 voor maatschappelijke moeilijkheden en verdriet. Soms is er sprake van een hevig seksueel verlangen. Dit wordt echter vaak verborgen gehouden. Eigenschappen als stabiliteit, overleg en degelijkheid vallen ook onder het cijfer 8. Lichamelijk is men vaak mager en taai en spelen botten en gewrichten een grote rol. Soms is er reumatische aanleg.

Getal 9.

Strijd, seksualiteit, drift en agressie vallen onder het cijfer 9. Ook oppositie, contramine en uitdagingen vallen onder de 9. Met het cijfer 9 is het moeilijk zelfbeheersing op te brengen. Hoge koorts, ontstekingen en verwondering. Ook de mannelijke geslachtsorganen vallen onder het cijfer 9.

Hiermee is het grootste deel van de betekenis van de getallen verklaard. Ook de reeksen 11 tot en met 22 heeft een specifieke betekenis. Het is daarom ook beter eerst met deze eerder genoemde reeks te werken. Zo krijg je meer ervaring in het hanteren van de getallen en dat maakt uiteindelijk de uitbreiding van getallen makkelijker.


Ook kun je getallen op merken met die meer van persoonlijke aard zijn, denk hierbij aan geboortedatums, datums van gedenkdagen, telefoonnummers etc. In dat soort gevallen geven de engelen jou een nog indringende boodschap. Denk dan eerst goed na, waarvan je een van deze getallen van herkent, misschien is het van een overleden dierbare/vriend. Vraag daarna ook aan je engelen of zij jou iets speciaals willen laten weten. Let daarbij goed op de indrukken die mentaal of fysiek krijgt.