1122
 
 
 

Ik ben te vinden via Facebook waarmee ik op mijn eigen profiel en een aantal groepen zo nu en dan kaartleggingen geef, geheel gratis. Je kun mij hierop volgen door vrienden te worden. Door middel van het onderstaand formulier kun je een persoonlijke en uitgebreide kaart reading aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Ik reken niet in tijd wat de meeste wel doen, wat je vraag ook is, ik zal je voor een vast bedrag je te woord staan en daarbij helpen.

Bij het invullen van het onderstaand formulier is het belangrijk aan te geven voor welke situatie je een kaart reading wilt aanvragen. Zoals: Werk gerelateerd , familie etc.  Wanneer de aanvraag binnen is gekomen zal ik zo tijdig mogelijk contact met je opnemen om een afspraak in te plannen. Wanneer de afspraak is gemaakt wordt de uitkomst per mail, met een word document naar jou toegezonden. Je hoeft er dus niet voor thuis te blijven. Andere opties zijn vooraf natuurlijk te bespreken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beperkingen bij het versturen van e-mails naar Microsoft-postvakken

Op dit moment is het verzenden en doorsturen van e-mails van naar Microsoft-postvakken beperkt. Dit betreft bijvoorbeeld e-mailadressen met „@live“, „@outlook“, „@msn“ of „@hotmail“.

De redenen voor deze beperkingen zijn recent gewijzigde richtlijnen van Microsoft. Dit leidt ertoe dat de servers van Microsoft enkele IP-adressen van STRATO niet toelaten. Wij zijn met Microsoft in gesprek om deze beperkingen te verhelpen.

Wij betreuren het ongemak. Ik ook! dit betekent dat je het formulier niet kunt gebruiken. Wil je een aanvraag doen, of heb je andere vragen, wordt vrienden met mij op Facebook!