1122
 
 
 

Kaart van de week

Aardse Healing en Een uitnodiging om contact te maken

Boodschap van de weekkaart

Kaart 1, Aardse Healing.

Je levert een echte bijdrage aan de planeet door jou spirituele reis. Onthoudt dit en geloof dat aan jou behoeften ruimschoots zal worden voldaan door de aarde en het Universum. Wat je doet is belangrijk en je zult worden gesteund.

De aarde herken je. Zij ziet jou als kanaal waardoor zij hogere frequenties van licht, liefde en goddelijke aanwezigheid krijgt. Jij bent hier om jou spirituele levensreis in een menselijk lichaam te maken. Onderdeel van het proces is het delen van jou licht met de aarde zelf. Dit kan betekenen dat je een rol hebt gekregen in dit leven als Healer, Gids , Mentor of Leraar voor anderen. Het kan zijn dat je nu al werkt met de natuurlijke wereld, denk hierbij aan werkend in of rondom een natuurgebied/dierenwelzijn, organisch of biologisch tuinieren en eerlijke voedselproductie. Het kan ook een actief biddend leven betekenen dat de hele dag doorgaat, bidden om hulp of compassie, reiniging en zegening als je een ongeluk op de weg ziet bijvoorbeeld. Een dier of persoon die lijkt te lijden of je ziet wat op het nieuws wat licht en genezing nodig heeft. Deze boodschap vertelt jou dat je sterk genoeg bent om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bewustzijn op aarde. De aarde vraagt je om jou werk te doen met vertrouwen en toewijding. Als je je hebt afgevraagd of het spirituele werk dat je doet een bijdrage levert, zie dit dan als bevestiging dat dit ook zo is. Blijf werken, stralen en groeien!

Kaart 2, Een uitnodiging om contact te maken

Liefde bestaat in ons hele universum. Veel liefdevolle wezens die niet tot het menselijke ras behoren, bestaan in werelden buiten het aardse gebied. Daaronder zijn wezens die zich bewust zijn van de spirituele toestand van de mensheid en bereid en in staat zijn om ons te helpen verder te komen. Anderen die wellicht bang zijn om een geest te openen en bang zijn voor het onbekende , ben jij daarin tegen een open geest met een ontvankelijk open hart. Hierbij kijg jij dus deze uitnodiging om contact te maken.

Hoe meer jou gevoeligheid voor subtiele energie zich ontwikkelt, hoe meer je bewust wordt van die werelden buiten deze wereld. Voor sommige is dit gemakkelijk te accepteren, het zal hun juist meer inspireren om meer te willen leren. Anderen zijn misschien weer wat voorzichtiger in het onderzoeken van verbinding met niet - aarde wezens. Als je weleens nagedacht hebt over leven buiten de aarde, misschien hebt gesproken tegen de sterren of weemoedig naar andere planeten hebt gestaard - als je geïntrigeerd bent door de mysterieuze codes van licht en geluid waarvan je zeker weet en het gevoel hebt dat je verder zou willen werken met wezens die spiritueel verder ontwikkeld zijn dan de huidige mens - dan heb je met dit orakel een duidelijke boodschap gekregen. Je moet weten dat jij een brug bent tussen mensheid en andere liefdevolle werelden die het leven op aarde willen helpen.Zij danken jou en bieden jou, en het leen op aarde, hun zegeningen op alle mogelijke manieren.


.