1122
 
 
                    

Telepathie is het vermogen om op bovennatuurlijke ook wel bovenzintuigijke manier kennis te nemen van belevenissen van andere mensen of boodschappen door te geven aan anderen.  Dat klinkt magisch maar iedereen heeft het wel eens meegemaakt en onbewust communiceren we veel meer met elkaar via telepathie dan we beseffen. Denk maar eens aan de momenten dat je ineens aan iemand moest denken en dat deze persoon je vervolgens opbelt. Of dat je weet dat iemand naar je kijkt zonder dat je het ziet. Soms weten mensen dat er iets met hun geliefde aan de hand is of hebben een onbestemd gevoel en blijkt later dat er op dat moment iets ernstig is gebeurt of iemand in nood is. Je krijgt ineens een drang om iemand te bellen en die persoon heeft echt even een bemoediging nodig. Mensen zijn vanuit een hogere dimensie met elkaar verbonden en delen op dat niveau onbewust informatie aan elkaar uit. Door telepathie kunnen gevoelens, gedachtes, beelden, emoties, reuk en smaak worden doorgegeven. Telepathie is niet gebonden aan afstand en zelfs niet aan tijd.