1122
Welkom bij 
Angeloslight

De onderverdeling volgens Jung

 

Jung beschrijft in zijn persoonlijkheidsleer de polaire functies van verstand (ratio) versus gevoel, en van intuïtief versus gewaarwording. Die polaire verhouding wil zeggen dat terwijl de ene functie sterk is, is de andere zwak. Dus als iemand heel boos of angstig is (emotie=sterk) kan het moeilijk zijn om logisch te denken (ratio = zwak).
 
Jung onderscheidt vier functionele typen:

 
Aarde
FYSIEK - gewaarwordingtype; ik doe. Dit type vertelt ons dat iets bestaat. Er bestaat een sterke verbondenheid met materie en met de aarde, en met gronding. Heel zintuiglijk ingesteld, ziet, ruikt, proeft de wereld om zich heen. Een sterk, zorgzaam en beschermend type.
 
Water
EMOTIONEEL - gevoelstype; ik voel. Dit type vertelt ons of iets wel of niet aangenaam is en onderscheidt de wereld in gevoelsmatig prettig of onprettig. Vaak mediamiek begaafd, en heeft mystieke interesse. Sterk gericht op de gevoelswaarde. 
 

Vuur
SPIRITUEEL – Intuïtief type; ik wil.  Dit type vertelt ons waar iets vandaan komt en waar het heengaat (beweging). Gaat daarbij af op innerlijke weten en de ingeving. Is vaak zelfbewust, soms trots. Streeft naar intensiteit en waarde.
 
Lucht
MENTAALdenktype; ik denk. Dit type vertelt ons wat iets is, heel rationeel en intellectueel. Kan goed differentiëren, afstand nemen en patronen waarnemen. Scherpzinnig en soms wat koel en/of afstandelijk.